Dzejoļi ne tikai par svētkiem

Bērnība                
Mūzika
: Madara Marovska, 5.a kl., Engures vsk.  Notis
Dzeja:
Madara Marovska, 5.a kl., Engures vsk.             


Man mīļš ir vientuļais mākonīt's,
Kas tālumā aizpeld vēja dzīts.
Viss tas kopš bērnības mīļš un jauks -
Tam vienmēr palikšu draugs.
Kā mīlu savu bērnību,
Tik jauku dzīves nieciņu.
Ir visos mūsos bērniņš mazs,
Kas dažreiz arī atmostas
Es ilgojos pēc bērnības
Un mīļām, jaukām atmiņām.
Es ilgojos pēc bērnības
Un mīļām, jaukām atmiņām.

Es ilgojos pēc bērnības
Un mīļām, jaukām atmiņām.
Es ilgojos pēc bērnības
Un mīļām, jaukām atmiņām.                                      

Mazā Zella             
Mūzika
: Lelde Feldmane, 2. kl., Engures vsk.  Notis     
Dzeja:
Lelde Feldmane, 2. kl., Engures vsk.                

 

Izauga tad Zella liela,
Bija laba, krietna sieva,
Grieza maizi lielām rikām,
Sviestu zieda biezām kārtām.
Jā, jā, jā, jā, jā, jā
Senos laikos bija tā.

Dzīvoja reiz mazā Zella,
Viņai mute vienmēr melna,
Tomēr viņa nebēdāja,
Dažreiz muti nomazgāja.
Jā, jā, jā, jā, jā, jā
Senos laikos bija tā.
Zellai auga braši bērni,
Mācībās tie nebij cēli.
Taču viņi citu prata,
Piemēram, tie dārzu raka.
Jā, jā, jā, jā, jā, jā
Senos laikos bija tā.
Zella nemācījās skolā,
Netika tai sēdēt solā,
Tādēļ viņa lasīja
Ceļojuma grāmatas.
Jā, jā, jā, jā, jā, jā
Senos laikos bija tā.

Zella devās viņus meklēt,
Taču nonāca tā peklē.
Apkārt skraidīja tai velni,
Visi vienādi un melni.
Jā, jā, jā, jā, jā, jā
Senos laikos bija tā.

Atskanēja varens kliedziens,
Pēc tam mazā velna spiedziens.
Zella atmodās no sapņa
Trīcoša kā apses lapa.
Jā, jā, jā, jā, jā, jā
Senos laikos bija tā.

Reksis               
Mūzika
: Kristaps Spulle, 4. kl., Engures vsk.  Notis
Mūzika
: Mārtiņš Jakubovskis, 4. kl., Engures vsk.  Notis
Mūzika
: Kristaps Šmeliņš, 3. kl., Engures vsk.  Notis
Mūzika
: Andris Lupgins, 4. kl., Engures vsk.  Notis
Roberts Gobergs, 3. kl., Engures vsk            .
Dzeja: Roberts Zīrups, 4.a. kl., Engures vsk.            Reksis balsi skaļu,
Deva kājām vaļu,
Pastrādājis sliktu lietu,
Jāmeklē ir klusu vietu.
Reksis ielien alā,
Ķepas drusku salā.
Miga tā kā ir pa cietu,
Jāpārdomā šito lietu.

 

Rūķītis               
Mūzika
: Rigonda Šplīte, 6. kl., Engures vsk.  Notis     
Mūzika
: Līga Ratniece, 3. kl., Engures vsk.  Notis       
Dzeja:
Līva Vilciņa, 4.a kl., Engures vsk.                   

Rūķim spēlēties ir vaļas,
Kājās biksītes tam zaļas,
Tumšpelēka jaciņa
Un tai balta krādziņa.
Man mājās ir mazs rūķītis,
Smukiņš tā kā pūķītis.
Tas stāv uz plaukta brūnā,
Ar mani labprāt runā.
Kurpītes tam nava kājās,
Tāpēc tup viņš vienmēr mājās.
Rūķīts vienmēr jauki smaida,
Mani mājās vienmēr gaida.

 

Meitenītes              
Mūzika
: Liene Jēkabsone, Smiltenes ģimn.  Notis       
Dzeja:
Liene Jēkabsone, Smiltenes ģimn.                       

Meitenīte, meitenīte,
Kam tu tāda sliktdarīte?
Veciem sviedi akmenīti,
Man pieliki padenīt'.
Meitenīte, meitenīte,
Kam tu tāda labdarīte?
Vecmāmiņai roku devi,
Man pacēli cepurīt.
Īsas, īsas tās meitiņas,
Kas meloja māmuliņai.
Garas, garas tās meitiņas,
Kas māmiņi palīdzēj'.

 

Smiltenei - Dzimtenei   
Mūzika
: Zane Zveja, Smiltenes ģimn.  Notis       
Dzeja:
Zane Zveja, Smiltenes ģimn.                      

Tagad pēc vairākiem gadiem
Putni lido Smiltenes ģērbonī zili dzeltenajā.
Lido tie mūžīgi mūžos
Smiltenes ģērbonī zili dzeltenajā.

Pāri ravētiem dārziem, kāpostu laukiem,
Pāri Smiltenei, pāri dzimtenei manai
Lidoja putni, putni trīs.
Lidoja putni, putni trīs.
 

Smiltene            
Mūzika
: Zane Zveja, Smiltenes ģimn.  Notis       
Dzeja:
Zane Zveja, Smiltenes ģimn.                 

Tu tik maza, tu ti skaista,
Tu mana Smiltene.
Smiltene mana, Smiltene mana,
Mīļā, skaistā Smiltene.
Smiltene mana, Smiltene mana,
Dzimtene un bērnība.
Smiltene mana, Smiltene mana,
Mīļā, skaistā Smiltene.
Smiltene mana, Smiltene tu
Vidzemes mežos tītā.
Smiltene mana, Smiltene mana,
Mīļā, skaistā Smiltene.


Smiltene            
Mūzika
: Ilze Ziemele, Smiltenes ģimn.  Notis       
Dzeja:
Ilze Ziemele, Smiltenes ģimn.            

Un piecstāvmājjumti
Pret debesīm stumti,
Stalti jo stalti ziemu un vasaru
Pretīm man stājās.

Ak,Smiltene, Smiltene,
Cik gan tu skaista!
Visas pļaviņas, visi mežiņi
Krāšņumā laistās.
Un debess ar' tās
Smiltenes skaistas,
Spožās gaismiņās ik rītus,
Vakarus krāsaini tās laistās.

Dziesma saulītei            
Mūzika
: Līga Varvariņeca, Lielvārdes p.sk.  Notis       
Dzeja:
Līga Varvariņeca, Lielvārdes p.sk.            


Saulīt, saulīt, debesīs,
Nāc pie manis šovakar,
Nāc pie manis šovakar,
Lai mēsestiņis noriet.
Ūdentiņis slāpes sniedz,
Zvaidznītes segu sedz,
Zvaigznītes segu sedz,
Lai saulīt, saule debesīs!

 

 

Engure
/Edgars Grinbergs, 4.a kl., Engures vsk./


Ir tāda vieta Latvijā,
Ko par Enguri sauc.
Šai skaistā vietā
Varam lepni būt.
Jo mums ir jūra,
Un osta pašiem sava.
Mums vieglas jahtas
Un balti gulbji,
Kas gar jūras krastu
Skaisti peld.
Un tas nekas, ka kādreiz
Auksti vēji pūš.
Kur kuģi droši jūrā brauc.
Mēs varam lepni būt,
Jo mums ir jūrskola sava,
Kur jaunā maiņa aug.
Un tālās jūrās brauc.

Un lielās vētrās
Jūra baltus viļņus veļ.
Mēs varam lepni būt,
Ka dzīvojam- šai skaistā vietā,
Ko par Enguri sauc!         

 

Vasaras diena

/Edgars Grinbergs, 4.a kl., Engures vsk./

Tad es mammai sāku lūgties:
“Vai tad burkāndobes nevar gaidīt?
Būs tak diena rīt un parīt!”
Bet es jūtu , velti lūgties.
Un tad smagi pūsdams, elsdams
Stājos garās vagas galā.
Ir jauka, skaista diena.
Ir vasarā tā vien,
Ka katrā ziedā bite san.
Un laba noskaņa ir man,
Kad taureņi te lido pilnā sparā,
Un jaukai vasarai nav gala.
Un, kad tai līdz pusei ticis,
Paskatos pār plecu kreiso.
Un tad žigli kājās lecu,
Jo no saites vaļā sprucis
Kaimiņmājas āzis Bucis.
Iebļaujos es balsī skaļā.
Te pēkšņi, kā zibens skaidrā dienā,
Skan mammas sauciens sētā:
“Mīļo draudziņ, žigli nāc,
Ātrāk dārzu ravēt sāc!
Lai burkāndobēs garās
Ātri tīrību var manīt!”

Āzis blēj un bārdu krata.
Tikt no āža dusmām vaļā
Var tik glābjoties un mūkot.
Tad ar nosvīdušu seju
Steidzos es uz durvju eju.                                          

 

Jautrība
/Liene Jakubovska, 4.a kl., Engures vsk./

Visu dienu spoki jautrojās,
Visu dienu velni jautrojās.
Visi, visi jautrojās,
Tāpēc jautrojos es arī.
Jautrība ir laba lieta,
Jautrība ir jautra lieta.
Ja tu visu dienu jautrosies,
Tad tev bēdas izzudīs.
Mīļā jautrība!
Labā jautrība!
Visu dienu tevi gaidu!
Tāpēc lūdzu, lūdzu, nāc!

 

Pārsteigums
/Dace Miķelsone, 4.a kl., Engures vsk./

Māsa mani ved,
Ved mani dziļā klusumā.
Un tad es ko ieraugu jauku
Un pārsteigumā pieri raucu.
Tas notika tā-
Vai varat iedomāties kā?
Es ieskrienu istabā, rau,
Mana māsa saka: "Čau!"
Tup mana pīle.
Tai pīlēniņu apkārt daudz.
Nu man sētā liela saime.
Ak, cik tā ir liela laime!

 

Vasarā
/Kitija Kairo, 4.a kl., Engures vsk./Šovasar man jautri bija,
Lietus lāses pāri lija.
Šūpolēs es šūpojos,
Augstu kokos lūkojos.
Jūrā braucu laiviņā,
Tā kā citi vanniņā.
Katru dienu jautri gāja,
Mamma, tētis tikai rāja.

 

Kaķis Vinnijs
/Andris Lupgins, 4.a kl., Engures vsk./

Viņš staigā pa brūnu taku
Un nevar atrast lielo aku.
Tas meklē aku arvien,
Tas lepnam kaķim nepiedien.
Ir saulains vasaras rīts,
Viss vienā miglas palagā tīts.
Mans kaķis Vinnijs
Zaļā zālē vīts.
Pieliekot tas milzum pūļu,
Beidzot atrod lielo aku
Un aizsoļo uz māju
Pa to pašu taku.

 

Jautrā diena
/Madara Janmere, 4.a kl., Engures vsk./

Ēdām konfetes un kūkas,
Augļus, dārzeņus un ogas,
Limonādi arī dzērām,
Bet visvairāk- smējām!
Vakar man bij' jautra diena,
Visi radi brauca ciemā.
Dejojām un lēkājām,
Sraidījām un dziedājām.
Un tad visi projām brauca,
Un "Atā!"- mums visi sauca.
Nākošnedēļ gaidīsim
Un mēs atkal smaidīsim.

 

Draudzība
/Māris Zaļums, 4.a kl., Engures vsk./

Nu mēs lecam,
Nu mēs skrienam,
Nu mēs abi vingrojam,
Savus muskuļus trenējam.!
Es eju uz stadionu.
Ceļā satieku Edgaru.
Es ar viņu runāju,
Kamēr klāt pie mērķa ar.
Vakarā, kad saule riet,
Tad mums laiks uz mājām iet.
Edgars dodas uz austrumiem,
Manas mājas ir uz rietumiem.

 

Prātā smiekli nav vairs man
/Mārtiņš Rozītis, 4.a kl., Engures vsk./

Ārā saulīte vēl smaida,
Skola nu jau visus gaida.
Soma, čības, grāmatas
Vai kā negribas vēl tās!
Vasara, kad iet uz galu,
Soma, čības, grāmatas
Tad ir vajadzīgas man.
Tikai prātā nav man tās!
Pirmā skolas diena jauka-
Puķes, bučas- smaidi vien!
Bet, kad ieraugu es grāmatas,
Prātā smiekli nav vairs man.

 

Mežā

/Edgars Grinbergs, 4.a kl., Engures vsk./


Mežā lieli, gari koki.
tajos apmaldīties nav vis joki.
Tas ir dziļš un tumšs kā aka,
Sausām skujām piebirst katra taka.
Zaļās sūnās sēnes snauž,
Lazdās vāverītes riekstus grauž.
Tā kā dziesmu karos
Pulcējas tur putni koku zaros.
Sārtas ogas visur spīd,
Aliņās tur peles īd.
Un zem tumšām eglēm zaķīt's guļ,
Augstā priedē dzenis kaļ.

Un, kad mežā paliek klusu,
Visi zvēri steidz uz dusu.
Tikai pūce lielā kokā sēro,
Tumsā medījumu vēro.                                          

 

Varavīksne
/Daiga Ābele, 4.a kl., Engures vsk./

Tur, vau, vau!
Kas nav? Kas nav?
Skaties debesīs jau!
Varavīksne rājas!
Sunītis rēja,
Aitiņa blēja,
Saulīte smēja,
Meitiņa skrēja.
Septiņas krāsas,
Varavīksnes māsas
Nebēdīgu deju sāk,
Pirms lietutiņš atkal nāk.

 

Kur pēdējā sēne?
/Anita Zagorska, 3.d kl., Ogres ģimn.,
skolotāja Zanda Ziņģe/


Bērzlapīte sūnās,
Lapeglīte dūnās!
Sūnas kur?
Dūnas tur!
Pārnāk ledi,
Sanāk medi.
Diega sniedzinjsh stāja,
Segu miedzinjsh klāja!

 

Rudens aiziet
/Anita Zagorska, 3.d kl., Ogres ģimn.,
skolotāja Zanda Ziņģe/


Sūnās bērzlapītei jāguļ,
Dūnās lapeglīte neguļ.
Pāri upei ledus nāk,
Pienā medus jāj.
Lapas šņāc,
Zariņi krakšķ!
Sēnes vairs neaug,
Bet ēnām jāaug!

 

Pīlīte- vārdā Zīlīte
/Anete Cērpe, 3.d kl., Ogres ģimn.,
skolotāja Zanda Ziņģe/


Maza pīlīte,
Vārdā Zīlīte
gaidīja rudeni- Pudeni.
Anniņa maisīja,
Putraimus kaisīja
Rudens atnāca, patnāca.
Tad nāca ziema- Piema.
Pīlīte slidoja,
Zīlīte plidoja.
Tāda bija pīlīte,
Vārdā Zīlīte.

 

Rudenī
/Kaspars Šaravarčenko, 4.a kl., Engures vsk./

Kriksis krāso lapas sārtas,
Rīķis- dzeltenas un zaļas.
Oranžās lai krāso Niķis,
Dzeltenās jau glezno Ciķis.
Kokiem lapas lēni krīt,
Rūķiem jāsāk rosīties tūlīt.
Jāsāk dabu izdaiļot,
Kokiem lapas nokrāsot.
Darbi visiem labi sokas,
Netīras tik visiem rokas.
Visu dienu strādājuši,
Pamatīgi noguruši.
Rūķiem darba pilnas rokas,
Jāpaskatās, kā tiem sokas.
Mazais rūķis nēsā krāsu
Un vēl auklē savu māsu.

Vakarā tie darbu beidz
Un uz mājām žigli steidz.
Mājās visi atnākuši,
Tūdaļ gultās sagūluši.      

 

Par horoskopiem
/Annija Liskopa, 4.a kl., Engures vsk./

Vēži rokas dūņās zaļās,
Zivis peld pa upi prom.
Mežāži un auni badās,
Ūdensvīrs pa upi-
Medī rokās dvīņus šos.
Teleskopi, eskolopi,
Skopi, skopi, skopi.
Teleskopi, eskolopi,
Varbūt arī horoskopi?
Palīdziet man atrast šos!
Kur, lai meklē?
Kur, lai rok?
Jaunava pa ceļu skrien,
Skorpions tai pakaļ lien.
Svari sēž uz vērša ragiem,
Lauva projām aizjoņo.
Strēlnieks pakaļ aizauļo.
Kā lai noķer visus šos-
Horoskopus bēgošos?

 

Rudens
/Andris Lupgins, 4.a kl., Engures vsk./

Zelta lapas zālē mirdz,
Laistās tās kā sniega pārslas
Rīta rasas
Sudrabainos pilienos.
Rudens klāt, lietus līst.
Lietus līst un līst...
Dārzos dālijas jau vīst,
Kokiem lapas birst.
Sāk auksti vēji plūst,
Atvasaras skaistums grūst.
Drīz jau bargā ziema būs,
Auksts un drēgns ārā kļūst.

 

Rudens
/Viesturs Kaļeiņikovs, 3.c kl., Ogres ģimn./Rudens nāk,
Rudens nāk,
Ķirbji lēkā,
Augļi lec.
Kabači un gurķi,
Pupas un zirņi,
Visi draugi kopā sēž.
Kad nu jāsteidz pagrabā,
Tad visi manā vēderā.

 

Rudentiņ
/Beāte Leimane, 3.c kl., Ogres ģimn./Rudentiņ, rudentiņ,
Uzklāj lapu paladziņ,
Es uz tava paladziņ
Dienu nākšu spēlēties,
Dienu nākšu draiskoties.
Nāc, nāc rudentiņ
Uzklāj lapu paladziņ,
Rudentiņ,
Rudentiņ...

 

Mežs
/Dace Miķelsone 4.a kl., Engures vsk./

Rūķiem patīk sēņot,
Dažreiz arī blēņot.
Dar' tie lielas palaidnības,
Arī darbus noderīgus.
Dziļā mežā rūķi aug.
Arī sēnes tur aug.
Mušmires ir sarkanas,
Baravikas- brūnganas.
Rūķu mežā daudz ir māju,
Katra stāv uz savu kāju.
Katrai ir par skurstenim
Un uz tā pa smukulim.

 

Zelta rudens
/Ina Balode 4.a kl., Engures vsk./

Strazdiem acis spīdēt sāk,
Lielais rudens mielasts klāt.
Košas, košas pīlādžogas
Mežmalā jau sārtojas.
Zelta rudens klāt,
Salna lapas krāsot sāk.
Tās sakrāsotas brūni dzeltenīgas,
Protams arī sarkanīgas.
Tur zelta rudens nāk,
Un kokiem lapas dzeltēt sāk.
Pīlādžogās putnu bari,
Dažreiz notiek tur ar' kari.

 

Sunītis Funītis
/Madara Janmere, 4.a kl., Engures vsk./Reiz dzīvoja mazs sunītis,
Viņa vārds bij' Funītis.
Viņam bija lielas acis,
Puķu dobi viņš bij racis.
Kādu dienu te viņš skatās,
Izpletis šis acis platās:
Izārdīta puķu dobe!
Tad nu viņš iebrēcas,
Visa sēta ieskanas.
Viņam māte iznāk ārā.
Visi radi sanāk barā.
Tad nu visi prasīt sāk...
Nabaga Funītis apjuka
Un viņš istabā ieskrēja.

 

. . .
/Kitija Kairo 4.a kl., Engures vsk./

Pienenes ir dzeltenas,
Mārtiņrozes krāsainas.
Saulespuķes garas meitas,
Tām ir lielas garas kleitas.
Man ļoti patīk zaķīši,
Tie ir kā mazi kaķīši,
Mani draugi zaķīši,
Citiem bērniem kaķīši.
Rudenī tās gulēt ies,
Pavasarī modīsies.
Manā dārzā aug tās ātri,
Ziediņi tām visām sārti.

 

Pavasaris
/Jānis Zinbergs 4.a kl., Engures vsk./

Uzzied pavasara ziedi
Stāv kā zilie sniegi.
Saplaukst koki, zaļās pļavas,
Atmostas arī gravas!
Pavasaris, pavasaris,
Atkal klāt ir pavasaris
Visi viņu vēro,
Dažreiz arī sēro.
Nu tik sākas dzīve!
Jūtamies mēs brīvi.
Atpūtai daudz laika mums.
Pavasara sveiciens Jums!

 

Notikums kūtī
/Sindija Smetana, 3.b kl, Engures vsk./

Aizgaldā, kur cūkas knosās,
Dzirdēt var kā vistas rosās.
Govs vēl staigā, ēd tik sienu,
Lai var cālim dāvāt pienu.
Salmos guļ tur kaziņa,
Arī tā vēl maziņa.
Šodien kūtī liela diena,
Cāļukam ir dzimšan's diena.
Visi nāks un apsveiks to-
Skatīs olu izdēto.
Vista raibu olu dēja,
Mīļu cāli izperēja.
Pīlei puķe knābītī,
Dāvinās to cālītim.
Apsveicēju pulks ir liels,
Visiem ir par bērniem prieks.

Atpakaļ