***

Saulīte ir spožākā,
Māmuliņa mīļākā,
Ģimenē es pastarītis,
Rītos agri cīrulītis.

Saules staru spožāko,
Pļavas puķi skaistāko,
Domās visu gaišāko,
Steidzos es pie dārgāko.

Tā ir mana māmuliņa,
Manas dzīves daļiņa,
Tā kā ziediņš aizvējā,
Es pie māmiņas siltumā.

/Māris Zinbergs, Engures vsk., 3. a kl./

Ar baltām ievu kurpēm,
Un tulpju svecēm košām.
Ar pienenīšu zeltainām pļavām,
Un putnu dziesmām skaļām.
Ar pirmo saules staru,
Un baltu ķiršu zaru.
Nāk pavasaris mātes sveikts,
Un man ar gribas par visu,
Tev lielu paldies teikt.
Ka šai pasaulē pukst mana sirds.

/Edgars Grinbergs, Engures vsk., 3. a kl./

 

***

Cik māmiņa ir laba
Cik māmiņa ir mīļa,
Vienmēr ir gatava
Audzināt mūs.

Māmiņa ir jauka
Māmiņa ir sirsnīga,
Māmiņa un tētis
Pasaulē ir vislabākie.

Es mīlēšu uz mūžu
Māmiņu un tēta,
Labās sirdis.

Tu mīļā māmiņa
Tu kā pumpurs,
Kas karājas zara galā.

 

/Liene Jakubovska, Engures vsk., 3. a kl./

No agra rīta mēs aizgājām
Uz bērzu birzi, puķītes noplūcām,
Atnesām mājās, māmiņu sveicām
Dziedājām dziesmas, vēlējām laimes.

/Ieva Broka, Sērmūkšu pamatskola, 3. a kl./

 


Agri ostos es no rīta,
Steidzu visu padarīt.
Šodien māmiņai ir svētki!
Žigli aizskrienu uz pļavu,
Mežābeli ieraugu.
Noplūcu tai vienu zaru,
Nesu savai māmiņai.


/Monta Vējkrīgere, Sērmūkšu pamatskola 3. a kl./


 
*** 

No rīta es gāju,
Uz maijpuķīšu klāju,
Pār augstiem kalniem,
Pār lauku laukiem.

Kad mājās es nācu,
Tad domās pārdomāju,
Kā māmiņu savu
Es šodien sveikšu.

Iešu istabā,
Dāvāšu ziedus,
Mīļus vārdus viņai teikšu.

/Laura Dzvinko Sērmūkšu pamatskola 3. a kl./

Sveiciens māmiņai-
Pavasara saulītei!
Pavasara saulītei
Smaržīgam ziediņam.

Māmiņa mīļā,
Tavi svētki jau šodien ir klāt.
Sveicu tevi
Mīļi, jo mīļi.

/Ivita Vējkrīgere Sērmūkšu pamatskola 3. a kl./


 

***

Mana mīļā māmuliņa,
Esi man tik mīļa.
Tu ar savu mīļo skatu,
Pacel mani saulītē.

Aizgāju uz pļaviņu,
Salasīju ziediņus,
Aiznesu mājās,
Iedevu māmiņai.


/Sandis Brauers Sērmūkšu pamatskola 3. a kl./

Es gāju pa ceļu,
Ieraudzīju rozi.
To rozi dāvāju
Māmiņai svētkos.
Lai mana māmiņa,
Kā roze ziedēja.


/Kaspars Kārkliņš Sērmūkšu pamatskola 3. a kl./***

Manu mīļo māmulīt,
Tev ir svētki pienākuši,
Sveicienus tev mīļus sūtu
Lai tu manim vienmēr būtu.

Tu man visu labu devi,
Nežēlojot nekad sevi.
Liela augšu tad es tevi,
Vienmēr paturēšu sevī.

/Diāna Badaško Sērmūkšu pamatskola 3. a kl./

Apskatījos kalendārā,
Izrādās, ka Mātes diena.
Kaut ko jauku izdomāju
Un tad mammai dāvināju.
Skaistus vārdus mīļus ziedus
Un vēl solījumus jaukus.

/Viktors Zahārovs Sērmūkšu pamatskola 3. a kl./

 

***

Nākot no skolas ieraugu māmiņu,
Mīļu un labiņu kā saules tariņu.
Kopā mēs ejam skrejam un smejam,
Kopā mums labi būs.
Viņa gatavot prot gardi,
Cepumus un torti saldi.
Māmiņu mēs mājās gaidām,
Un vēl mīļi smaidām.

/Mārtiņš Zīle, Engures vsk., 2.a kl.


Agrā rītā miegs vēl nāk
Ir jau māmiņdiena klāt
Māmiņa man jāapsveic
Mīļus vārdus jāpateic.

Es pie galda sēdēju
Un par māmiņu domāju
Rokas viņai piekusušas
Daudzus darbus darījušas.

Un kad dāvinu es puķes skaistās
Viņai vaigi priekos laistās
Un tad istaba kļūst gaiša
It kā izlaista no maisa.

/Marita Zēberga, Engures vsk., 3.a kl./


***

Man ir mīla māmiņa.
Cik viņa jauka un labiņa!
Viņa vienmēr mūs no lauka, istabā gaida.
Kad atnākam, tad vienmēr smaida.

Mūsu mīļai māmiņai vienmēr viss sokas.
Tikai tāpēc, ka viņai ir ļoti veiklas rokas
Visus darbus dara smejot
Un pa istabu ejot.

Viņai patīk kamīnu kurināt
Un mīkstus tepiķus purināt.
Mēs ar ļoti lieliem priekiem
Priecājamies par visādiem niekiem.


/Līva Vilciņa, Engures vsk., 2.a kl./

 

 

 

                                            


Lapas sākums | Nākamie dzejoļi